Conclusións del Consell Europeu del 15 de desembre de 2016

de desembre 16, 2016


Arran la darrera reunió informal dels 27 caps d'estat o de govern de la UE, juntament amb els presidents del Consell Europeu i de la Comissió Europea, la UE ha emès un informe amb el següent contingut:

Declaren estar preparats per iniciar les negociacions amb el Regne Unit tan aviat com aquest notifiqui en virtut de l'art. 50 que vol marxa; feliciten al Regne Unit per voler fer-ho abans de finals de març de 2017. El desig és poder abordar les incerteses derivades d'aquesta retirada.

Reiteren la declaració del 29 de juny de 2016 i el fet que qualsevol acord ha de basar-se en l'equilibri de drets i obligacions, i que l'accés al mercat únic exigeix acceptar les quatre llibertats.
Afirmen voler portar a terme les negociacions amb un esperit de confiança i unitat entre els estats membres i afegeixen un annex amb les següents informacions:

 1. El primer pas després de la notificació per part del Regne Unit serà l'adopció pel Consell Europeu de pautes que definiran el marc per a les negociacions en virtut de l'article 50 del TUE, exposant les posicions generals i principis que la UE mantindrà al llarg de la negociació. El Consell Europeu seguirà ocupant-se de forma permanent de la matèria, i s'actualitzarà aquestes directrius en el curs de les negociacions, segons sigui necessari.

2. Després de l'aprovació de les directrius, el Consell Europeu convidarà al Consell d'Afers Generals a dur a terme ràpidament l'adopció de la decisió que autoritza l'obertura de les negociacions, arran d'una recomanació de la Comissió Europea, i per fer front a les etapes posteriors del procés . El Consell també ha d'adoptar directrius de negociació sobre la substància, així com en les modalitats que regeixen la relació entre el Consell i els seus òrgans preparatoris, d'una banda, i el negociador de la Unió per l'altre. Aquestes directrius de negociació poden ser modificades  i completades segons sigui necessari al llarg de les negociacions, per reflectir les directrius del Consell d'Europa a mesura que evolucionen.

3. Es convidarà al Consell a designar la Comissió Europea com el negociador de la Unió. La nominació de la Comissió de Michel Barnier com a negociador principal és benvingut. Per garantir la transparència i fomentar la confiança, l'equip del negociador estarà a punt per integrar un representant de la Presidència de torn del Consell. Representants del president del Consell Europeu estaran presents i participaran, en un paper de suport, en totes les sessions de negociació, al costat dels representants de la Comissió Europea. El negociador informarà sistemàticament al Consell Europeu, el Consell i els seus òrgans preparatoris.

4. Entre les reunions del Consell Europeu, el Consell i el COREPER, amb l'assistència d'un grup de treball dedicat amb una cadira permanent, s'ha d'assegurar que les negociacions es duen a terme d'acord amb les directrius del Consell Europeu i les directrius de negociació del Consell, i proporcionar orientació al negociador de la Unió.

5. Els membres del Consell Europeu, el Consell i els seus òrgans preparatoris que representen el Regne Unit no participarà en les deliberacions ni en les decisions que l'afectin.
6. Els representants dels 27 caps d'Estat o de Govern (Representants Permanents) estaran involucrats en la preparació del Consell Europeu, segons sigui necessari. Representants del Parlament Europeu seran convidats a les reunions preparatòries.
7. El negociador de la Unió  serà convidat a mantenir al Parlament Europeu estretament i regular informat durant la negociació. La Presidència del Consell estarà preparada per informar i intercanviar punts de vista amb el Parlament Europeu abans i després de cada reunió del Consell d'Afers Generals. El president del Parlament Europeu serà convidat a ser escoltat en el començament de les reunions del Consell Europeu.
ons.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars