Cos de Solidaritat Europeu: 340 milions d'euros per finançar 100.000 places fins el 2020

de maig 30, 2017


Cos europeu de solidaritat: la Comissió destinarà més de 340 milions d’euros a finançar-ne 100 000 places d’aquí al 2020
Brussel·les, 30 de maig de 2017
Avui la Comissió assigna al Cos europeu de solidaritat un pressupost per als propers tres anys i li atorga un fonament jurídic específic. Tot plegat ajudarà a impulsar aquesta iniciativa i a crear més oportunitats per als joves. A més d’oferir als joves la possibilitat de trobar feina, de fer pràctiques o de dur a terme activitats de voluntariat, el Cos europeu de solidaritat també permetrà que els participants puguin crear els seus propis projectes solidaris o activitats de voluntariat en grup.
Durant la primera fase del Cos europeu de solidaritat, que es va engegar el mes de desembre del 2016, s’han creat vuit programes que ofereixen oportunitats de feina, períodes de pràctiques o activitats de voluntariat. Ja s’hi han apuntat més de 30 000 joves i han començat les seves pràctiques els primers participants. A iniciativa dels comissaris Oettinger, Navracsics i Thyssen, la Comissió proposa avui dotar el Cos europeu de solidaritat d’un únic fonament jurídic i del seu propi mecanisme de finançament, a més d’ampliar el seu ventall d’activitats. Tot plegat contribuirà a millorar-ne la coherència, l’impacte i la relació cost-eficàcia. La Comissió proposa, doncs, assignar-hi 341,5 milions d’euros durant el període 2018-2020 per permetre que d’aquí a final del 2020 hi hagin participat 100 000 joves europeus.
«Més que un simple principi, la solidaritat és un estat d’ànim arreladíssim en tot el que significa la Unió Europea. El Cos europeu de solidaritat representa aquest principi i jo personalment n’estic molt orgullós i molt agraït a tots els signataris i a les organitzacions que ofereixen períodes de pràctiques als nostres joves. Avui estem donant una forma jurídica adequada al Cos europeu de solidaritat juntament amb el pressupost necessari. Els voluntaris que treballen en el terreny són una molt bona demostració de la solidaritat europea», ha declarat avui el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.
Per a la propera fase s’han previst les següents d’activitats:
·    Creació de places de voluntariat, que permetran que els joves duguin a terme activitats de voluntariat durant un màxim de dotze mesos, períodes de pràctiques de dos a sis mesos o feines de dos a dotze mesos en funció de les respectives legislacions nacionals.
·    Creació d’equips de voluntaris, que permetran que treballin junts grups de deu a quaranta joves de diferents països durant un període de dues setmanes a un parell de mesos.
·    Creació de projectes de solidaritat, que permetran que grups petits de com a mínim cinc participants creïn i duguin a la pràctica a iniciativa pròpia i a nivell local projectes de solidaritat de dos a dotze mesos.
·    Creació d’activitats en xarxa, que contribuirà a fer atractives per als joves les activitats del Cos europeu de solidaritat, permetrà l’intercanvi de bones pràctiques, oferirà suport un cop finalitzades les activitats de solidaritat i crearà xarxes d’ex-alumnes.
Totes aquestes iniciatives oferiran als joves de tot Europa l’oportunitat de participar en activitats de solidaritat i haver de fer front a un seguit de reptes socials. Alhora, ajudaran a millorar les capacitats, les competències i el desenvolupament personal i professional dels joves al començament de les seves carreres. El Cos europeu de solidaritat és una iniciativa integradora. A més, es prendran mesures, com ara més finançament o períodes d’activitat més breus, adreçades específicament als joves desfavorits perquè també s’hi puguin apuntar.
Hi pot presentar projectes al Cos europeu de solidaritat qualsevol organisme públic o organització privada que respecti els requisits de qualitat necessaris. En seran responsables de l’execució la Comissió Europea, les agències nacionals del programa Erasmus+ i l’agència executiva en l’àmbit educatiu, audiovisual i cultural (EACEA). A més, es demanarà la implicació activa dels serveis públics i privats d’ocupació i de les cambres de comerç per integrar en el mercat de treball els joves que hagin participat en alguna activitat del Cos europeu de solidaritat.
Avui, doncs, la Comissió està donant forma a la promesa que va fer quan va crear el Cos europeu de solidaritat de presentar una proposta jurídica a la primavera del 2017. Ara el projecte de reglament ha de ser aprovat pel Parlament Europeu i pel Consell abans d’entrar en vigor. En la seva declaració conjunta les institucions de la UE es comprometien a acceptar aquesta proposta abans no acabi l’any.
Rerefons
En el seu discurs sobre l’estat de la Unió del 2016 el President de la Comissió Juncker va anunciar la creació del Cos europeu de solidaritat per oferir als joves d’edats compreses entre els 18 i els 30 anys l’oportunitat de participar en una àmplia gamma d’activitats solidàries a tota la UE. Des de la seva creació el 7 de desembre del 2016 s’hi han apuntat més de 30 000 joves. El mes de març el Cos europeu de solidaritat va començar a posar en contacte joves i organitzacions i, des de llavors, s’han contactat uns 9 000 joves, s’han fet unes noranta ofertes i ja han començat a fer feina els primers participants.
Per elaborar la seva proposta, la Comissió va organitzar una enquesta pública per Internet, una sèrie de consultes específiques i un fòrum final amb les parts interessades. Les parts interessades van insistir en la importància de fomentar la participació de joves desfavorits i de reservar places de qualitat per a ells; d’altra banda, van declarar que calia assignar-hi un pressupost específic, fer campanyes de comunicació i divulgació i crear estructures de gobernança eficaces; també es van mostrar partidàries d’aprofitar les competències adquirides a nivell nacional.
Aquesta proposta que avui presentem arriba justament quan se celebra el 30è aniversari d’Erasmus, un dels programes de més èxit de la UE; allò que va començar sent un programa d’intercanvi en l’ensenyament superior ofereix actualment, sota la nova denominació d’Erasmus+, una àmplia gamma de possibilitats de formació en l’àmbit de l’ensenyament superior, l’educació i la formació professionals, l’educació escolar, la formació d’adults, la joventut i els esports.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars