75 milions d’euros del pla Juncker per finançar l’ampliació de la capacitat logística del port de Barcelona

de maig 03, 2017


La zona d’activitats logístiques (ZAL) del port de Barcelona disposarà de finançament per construir-hi noves instal·lacions logístiques i d’emmagatzematge que li permetran no només incrementar la seva capacitat, sinó també millorar la seva eficiència i sostenibilitat. El port de Barcelona és un dels més grans d’Espanya i té un rol estratègic en les rutes del corredor mediterrani. Així doncs, l'ampliació de la seva capacitat tindrà un impacte positiu pel port de Barcelona, una infraestructura estratègica del Corredor.
El vicepresident del Banc Europeu d’Inversions (BEI), Román Escolano, i el director general de la ZAL del port, Alfonso Martínez, han signat a Barcelona la concessió d’un préstec de 75 milions d’euros amb la garantia del pla d’inversions per a EuropaAquest acord ha estat possible gràcies al suport del Fons europeu d’inversions estratègiques (FEIE). El FEIE és el pilar central del pla d’inversions per a Europa, l'anomenat 'pla Juncker', de la Comissió Europea. El projecte finançat pel BEI permetrà que el port de Barcelona ampliï la seva capacitat fins arribar a gairebé 1.000.000 m² de naus logístiques de primer nivell en tota la ZAL. Aquesta ampliació farà possible que la ZAL augmenti la seva activitat econòmica perquè la taxa d’ocupació actual de les seves instal·lacions ja ateny el 97%.
L’objectiu del BEI i del pla d’inversions per a Europa amb aquest finançament és impulsar el creixement econòmic i l’ocupació a Espanya. Amb el desenvolupament de noves infraestructures el port de Barcelona podrà reduir els costos de gestió de les seves connexions de transport i ser més competitiu. L’oferta de nous serveis permetrà crear uns 4.000 llocs de treball en el sector logístic del port i 6.000 més en activitats relacionades en el sector empresarial i del transport.
El projecte es durà a terme en els propers dos anys i contribuirà a lluitar contra el canvi climàtic perquè, com que afavorirà la intermodalitat,permetrà reduir el transport per carretera i, per tant, les emissions de gasos contaminants. Els edificis que es construeixin dins d’aquesta nova ampliació logística hauran de complir especificitats d’eficiència energètica com ara l'ús d'energies alternatives, la millora de la qualitat ambiental interior, l'eficiència del consum de l'aigua, el desenvolupament sostenible dels espais lliures de terreny i la selecció de materials reciclats, que permetrà obtenir una certificació LEED.
«El finançament d’aquest projecte per part del BEI atraurà inversions al port de Barcelona i impulsarà el creixement sostenible i la creació de llocs de treball a tota la zona. Aquest projecte també tindrà un impacte positiu en el corredor mediterrani, que es beneficiarà tant de l’ampliació logística, com de l’augment de l’oferta de serveis i, per tant, de l’increment de clients», ha declarat el vicepresident del BEI, Román Escolano.
La comissària Europea de Transports, Violeta Bulc, ha afirmat: «la modernització de la nostra infraestructura de transports al llarg de la Xarxa Transeuropea de Transports requereix inversions significatives i sostenibles per poder fer front a les necessitats econòmiques i ambientals del futur. És en aquest punt on el Pla d'Inversions per a Europa pot jugar un paper molt important. Estic encantada que la Comissió europea doni suport, a través d'aquest acord, a les accions de millora indispensables per a un port que és estratègicament important per a la UE»

D'altra banda Alfonso Martínez, director general de CILSA, ha destacat que «aquesta nova aposta del BEI pel projecte ZAL Port ens permetrà emprendre el 100% del desenvolupament previst per als pròxims quatre anys, i ens convertirà en la Zona Logística de referencia al Mediterrani».

Més informació
El Banc Europeu d’Inversions (BEI) és una institució de la Unió Europea que finança projectes a llarg termini. Els accionistes són els estats membres. El BEI finança, doncs, a llarg termini projectes d’inversió viables que contribueixen a atènyer els objectius de la política de la UE.
El Pla d’inversions per a Europa, conegut com a pla Juncker, és una de les principals prioritats de la Comissió Europea. L’objectiu d’aquest pla és fomentar les inversions per crear llocs de treball i impulsar el creixement fent un ús més intel·ligent dels recursos financers, sigui de nous o de ja existents, eliminant els obstacles a la inversió i donant visibilitat i assistència tècnica als projectes que s’hagi decidit finançar.
El Fons europeu d’inversions estratègiques (FEIE) és el pilar central del pla Juncker. Ofereix un sistema de garantia de primera pèrdua que permet que el BEI pugui invertir en més projectes de risc. El FEIE ja està donant resultats concrets. Segons les previsions, els projectes i acords aprovats per ser finançats pel FEIE mobilitzaran més de 183 000 milions d’euros en inversions i en ajuts a més de 425 000 pimes de tots els estats membres. A Espanya es preveu que el pla Juncker permetrà mobilitzar més de 27 000 milions d'euros en inversions. El 14 de setembre del 2016 el president Juncker va proposar d’ampliar el FEIE augmentant la seva durada i la seva capacitat d'actuació. Una ampliació jurídica que entra dins del període del marc financer plurianual actual i que hauria de proporcionar al menys 500 000 milions d'euros en inversions fins l'any 2020.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars