Règim Especial de Treballadors Autònoms. Novetats en les bases de cotització

de setembre 22, 2016


Abans del dia 1 de novembre es pot canviar la base de cotització i la quota a pagar dins dels límits permesos en funció de l'edat.

La modificació tindrà efectes a partir d'1 de gener de 2017

Actualització automàtica de la base màxima de cotització
D'altre costat, si es fa la sol•licitud abans de l'1 de novembre,  la Tresoreria General de la Seguretat Social pot incrementar cada any i de manera automàtica, la base de cotització en el mateix percentatge que augmentin les bases màximes de cotització, amb el límit del topall màxim aplicable. (Màxim de l'any 2016:  Base 3.642,00 € - Quota 1.088,95)

Cobertura per accident de treball i malaltia professional.
Es pot optar per aquesta cobertura i per la protecció del cessament d'activitats fins el dia 30 de setembre.

Orientació:
En aquests exemples s'utilitza l'escala comparativa prenen com a base els imports vigents aquest any 2016 perquè l'autònom puguin valorar  l'impacte dels canvis:

Cotització mínima 2016: Base 893,10 € - Quota 267,03 €

Cotització mínima per a treballadors de més de 48 anys  en endavant si s'han complert abans de 1 de gener de 2016: Base 963,30 € - Quota 288,02 €

Cotització màxima per treballadores de 47 o més anys (llevat excepcions): Base 1,964,70 € - Quota 587,44 €

Tipus aplicat:
El tipus de cotització per contingències comunes cobertura IT és de 29,90 %.

Orientació per imports:
Amb una base de 1.000 € la quota corresponent és de 299 €

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars