Comunicat de la Comissió Europea en relació al Control de Capitals imposat per les autoritats gregues

de juny 29, 2015

Declaració de Jonathan Hill en nom de la Comissió Europea:

La Comissió Europea pren nota de les restriccions temporals sobre la lliure circulació de capitals que les autoritats gregues van anunciar diumenge a la tarda i que acaben de ser publicades avui al butlletí oficial grec.

De conformitat amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, els Estats membres poden adoptar mesures en relació a la circulació de capitals que estiguin justificades per raons d'ordre públic o de seguretat pública.

D'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, també es poden adoptar mesures per altres raons imperioses d'interès general. Aquestes excepcions al principi de lliure circulació de capitals han de ser interpretades de manera molt restrictiva, no poden ser discriminatòries i han de ser adients i proporcionals a l'objectiu perseguit. Això implica també que els controls de capital han d'aplicar-se durant el període més breu possible.

En qualitat de guardiana dels Tractats i amb l'objectiu de defensar la integritat del mercat únic, la Comissió ha realitzat una anàlisi immediata i preliminar de les mesures adoptades per Grècia i per les quals s'introdueixen els controls i, a primera vista, les considera justificades.
En les circumstàncies actuals, l'estabilitat del sistema financer i bancari grec és una qüestió imperiosa d'interès general i d'ordre públic que sembla justificar la imposició de restriccions temporals sobre els fluxos de capitals. Mantenir l'estabilitat financera és el repte més important i immediat al qual s'enfronta el país.

Si bé es constata que en aquest moment les mesures més restrictives imposades són necessàries i proporcionades, la lliure circulació de capitals haurà de ser restablerta el més aviat possible en interès de l'economia grega, la zona euro i el mercat de la Unió Europea en el seu conjunt. La Comissió seguirà de ben a prop la situació i l'execució de les mesures restrictives imposades sobre la circulació de capitals.
La Comissió es manté disposada a ajudar les autoritats greges en els aspectes més tècnics d'aquesta tasca.    

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars