Europa: Previsions de tardor 2012-2014: navegant per aigües turbulentes

de novembre 08, 2012Previsions per a Espanya.

Creixement:  Només es preveu l'inici d'una bonança ecònomica a partir de  2014
-1,4% (2012), 
-1,4% (2013) 
 0,8% (2014);

Atur: 
25,1% (2012) 
26,6% (2013) 
26,1% (2014)

Dèficit: 
-8% (2012), 
-6% (2013) 
-6,4% (2014)

Inflació: 
2,5% (2012) 
2,1% (2013) 
1,3% (2014).

Les perspectives a curt termini de l'economia de la UE segueixen sent fràgils, tot i que es pronostica una tornada progressiva del creixement del PIB el 2013 i una consolidació d'aquesta tendència el 2014.
En termes anuals, el PIB disminuirà el 2012 un 0,3% a la UE i un 0,4% a la zona euro. Es preveu un creixement del PIB per al 2013 del 0,4% a la UE i del 0,1% a la zona euro. Es preveu que l'atur a la UE seguirà sent molt alt.
Els grans desequilibris externs i interns que es van acumular en els anys precedents a la crisi s'estan reduint, però aquest procés continua pesant en la demanda interna en alguns països i l'activitat econòmica varia considerablement segons els Estats membres. Així mateix, la competitivitat perduda en el primer decenni de la UEM en alguns Estats membres s'està recuperant gradualment, de manera que l'augment de les exportacions serà progressivament major a mesura que el comerç mundial torni a accelerar-se. El progrés en el sanejament de las finances públiques enforteix aquest procés de reequilibri.
Les reformes estructurals empreses haurien de començar a donar resultats durant el període de la previsió, mentre que els avenços en l'arquitectura de la UEM segueixen reforçant la confiança, de manera que tendirem a una expansió més forta i més ben repartida el 2014. Preveiem un creixement del PIB el 2014 de l'1,6% a la UE i de l'1,4% a la zona euro.
Olli Rehn, vicepresident de la Comissió i responsable d'Afers Econòmics i Monetaris i l'Euro, ha declarat que "Europa està travessant un difícil procés de reequilibri macroeconòmic, que continuarà durant cert temps. Les nostres previsions senyalen una millora gradual de les perspectives de creixement a Europa a principis del proper any. L'adopció de decisions polítiques importants ha establert les bases per consolidar la confiança. S'ha reduït la tensió als mercats, però no podem adormir-nos en els llorers. Europa ha de seguir combinant unes polítiques pressupostàries sanejades i reformes estructurals per crear les condicions per a un creixement sostenible que faci baixar l'atur des de les inacceptables taxes actuals".

Una recuperació moderada el 2013
Després de la contracció registrada el segon trimestre del 2012, no es preveu que l'activitat econòmica es recuperi abans de finals d'any. El creixement del PIB el 2013 serà, segons les previsions, molt moderat abans de consolidar-se en certa mesura l'any 2014. Preveiem que les exportacions netes segueixin contribuint al creixement, mentre que la demanda interior seguirà sent dèbil el 2013 i no es recuperarà fins al 2014, ja que la segueixen frenant el desapalancament en curs en alguns Estats membres i la reassignació de recursos entre sectors. Aquest procés tindrà un efecte sobre el mercat laboral. S'espera que l'atur arribi el 2013 a una xifra màxima una mica inferior a l'11% a la UE i al 12% a la zona euro, tot i que amb grans variacions entre els Estats membres.
Tot i ser baixes al conjunt de la UE, les despeses financeres difereixen considerablement segons els Estats membres. Les decisions polítiques recents han suavitzat les tensions, tot i que és probable que les dificultats de part del sector bancari i la debilitat de l'economia segueixin pesant en l'oferta de crèdit.
Els augments dels impostos indirectes i dels preus de l'energia han seguit sent els principals impulsors de la inflació dels preus al consum en els últims trimestres. Tot i això, les pressions sobre els preus nacionals subjacents són moderades i es preveu que la inflació es mantingui per sota del 2% al llarg del 2013.
El sanejament pressupostari avança
El sanejament pressupostari segueix progressant. Es preveu que el dèficit públic baixi fins al 3,6% a la UE i al 3,3% a la zona euro el 2012. La informació disponible dels pressupostos del 2013 indica la continuació, tot i que més lenta, del sanejament, amb uns dèficits públics previstos del 3,2% del PIB a la UE i del 2,6% a la zona euro. Això també es reflecteix en les millores estructurals del balanç pressupostari que serà, segons les previsions, de l'1% del PIB el 2012 i del 0,7% del PIB el 2013, mentre que, a la zona euro, les xifres seran de l'1,3% i del 0,9%, respectivament. El deute de les administracions públiques el 2012 puja fins al 93% del PIB a la zona euro i al 87% de la UE. Per al 2013, preveiem que arribi al 95% del PIB a la zona euro i al 89% a la UE, i que tot seguit s'estabilitzi en aquest nivell.
L'adopció de fortes mesures polítiques a escala nacional i de la UE així com l'avenç en la reforma del marc institucional de la UEM han reduït els riscos a la baixa de les perspectives de creixement. La confiança i les perspectives futures de creixement es veuran afectades en cas que la situació del mercat laboral acabi sent pitjor d'allò previst. Per altra banda, tenint present les recents decisions polítiques, les tensions en els mercats financers de la UE podrien calmar-se més ràpidament i la confiança podria recuperar-se amb més força del previst, un fet que repercutiria positivament en la demanda interior. Els riscos per a les perspectives d'inflació semblen estar globalment equilibrats.

Forecast table 1
Forecast table 2
forecast table 3

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars