Europa: CARS 2020: per una indústria europea de l’automòbil forta, competitiva i sostenible

de novembre 08, 2012

Foto: Zero Emission Resource Organisation


Per a això, la Comissió Europea ha presentat avui el Pla d’Acció CARS 2020, destinat a incrementar la seva competitivitat i sostenibilitat de cara a 2020.

Segons indica la Comissió Europea, la indústria de l’automòbil, que representa dotze milions de llocs de treball directes i indirectes, és vital per a la prosperitat d’Europa i per a la creació d’ocupació.
La UE ha de mantenir un sector automobilístic de prestigi mundial, que produeixi els vehicles més eficients energèticament i més segurs del món i ofereixi feina altament qualificada a milions de persones.

La Comissió proposa un gran impuls innovador racionalitzant la recerca i la innovació dins el marc de la Iniciativa Europea per als Cotxes Ecològics. Per finançar aquest impuls i facilitar l’accés de les PIME al crèdit es potenciarà la cooperació amb el Banc Europeu d’Inversions. Una interfície de recàrrega normalitzada a la UE oferirà la seguretat normativa necessària per propiciar un avenç decisiu de la producció de vehicles elèctrics a gran escala.

La innovació a la indústria de l’automòbil també s’estimularà a través d’un conjunt exhaustiu de mesures destinades a reduir les emissions de CO2, el soroll i la contaminació, fomentar la millora de la seguretat vial i desenvolupar sistemes de transport intel·ligents de tecnologia avançada.

Paral·lelament, la Comissió també proposa abordar els problemes immediats del sector. En resposta a la caiguda de la demanda als mercats europeus i als anuncis de tancament de fàbriques, reunirà els industrials automobilístics, els representants dels sindicats i els ministres d’Indústria abans del proper Consell de Competitivitat per tal de revisar les mesures i poder afrontar la crisi actual de manera coordinada. La indústria automobilística és important arreu d’Europa i cal una resposta europea que abordi l’excés de capacitat, les inversions socials i tecnològiques, els ajuts estatals i les mesures relatives a la demanda, seguida d’un debat al màxim nivell polític.

Antonio Tajani, vicepresident de la Comissió Europea i responsable d’Indústria i Emprenedoria, ha declarat que “Europa produeix els millors cotxes del món. La Comissió vol que aquesta preeminència es mantingui i vagi fins i tot més enllà pel que fa a la seguretat i al rendiment ecològic. Per això, presenta avui una estratègia per a la indústria automobilística de la UE i prendrà mesures urgents per abordar-ne les dificultats actuals i la reestructuració de manera coordinada. Aquest pla és el primer fruit de l’estratègia de la Comissió per a una nova revolució industrial, presentada el 10 d’octubre. La indústria de l’automòbil té tot el potencial per superar els problemes actuals, seguir sent competitiva, esdevenir més sostenible i mantenir la base de producció a Europa. Però, a més, atès l’efecte multiplicador que té per a l’economia, ha de donar un gran impuls per mantenir una forta base industrial a Europa. El Pla d’Acció que presentem avui donarà a la indústria de l’automòbil tot el suport polític possible”.

La globalització i les noves tecnologies ofereixen oportunitats a un sector cada vegada més competitiu

És probable que la dècada vinent augmentin força les vendes de cotxes als països emergents i això brindarà oportunitats a la indústria automobilística de la UE, però incrementarà la pressió per millorar la sostenibilitat i afrontar una competència mundial creixent.

El Pla d’Acció inclou propostes concretes d’iniciatives per:

1. Promoure la inversió en tecnologies avançades i innovació per als vehicles nets, per exemple mitjançant:

·    un paquet complet de mesures per reduir les emissions de CO2 i d’altres emissions acústiques i contaminants

·    la continuació de les mesures de seguretat vial, inclosos els sistemes de transport intel·ligents

·    la construcció d’infraestructures per a combustibles alternatius (electricitat, hidrogen i gas natural)

·    una norma de la UE per a la interfície de recàrrega de vehicles elèctrics

·    una Iniciativa Europea per als Cotxes Ecològics, dins la iniciativa Horitzó 2020, per fomentar la inversió en recerca i innovació.

2. Millorar les condicions del mercat, per exemple:

·    enfortint el mercat únic de vehicles mitjançant un millor sistema d’homologació de tipus, inclosa la vigilància del mercat, per tal d’evitar la competència deslleial

·    racionalitzant els incentius financers als vehicles nets

·    aplicant de manera coherent els principis de normativa intel·ligent, inclosa l’aplicació de l’anàlisi de la competitivitat, a les principals iniciatives polítiques per valorar l’impacte concret d’aquestes iniciatives a la indústria de l’automòbil.

3. Ajudar la indústria a accedir al mercat mundial mitjançant:

·     uns acords comercials equilibrats, l’avaluació minuciosa dels impactes acumulatius d’aquests acords i la promoció i continuació dels diàlegs bilaterals amb socis importants d’altres països

·     la intensificació de l’harmonització internacional de les normes sobre vehicles amb l’objectiu últim d’assolir una homologació de tipus internacional i uns requisits de seguretat a escala mundial dels vehicles elèctrics i les bateries.

4. Promoure la inversió en capacitats i formació per acompanyar els canvis estructurals i anticipar les necessitats en matèria de feina, per exemple fomentant la utilització del Fons Social Europeu (FSE) amb aquest objectiu.

Propers passos

Ara, la Comissió i els Estats membres han d’aplicar les mesures anunciades. La indústria de l’automòbil haurà d’assolir els ambiciosos objectius establerts. Per supervisar el procés i continuar el diàleg amb els interessats s’establirà un procés anomenat “CARS 2020”.

Xifres de la indústria automobilística a Europa

La indústria de l’automòbil en conjunt (productors, cadena de subministrament i mercat de peces de recanvi, que inclou milers de PIMEs) té una importància estratègica per a l’economia europea i representa dotze milions de llocs de treball directes i indirectes, un 4% del PIB i un superàvit comercial de 90.000 milions d’euros (el 2011). És el més important inversor privat en recerca i innovació, amb una despesa de gairebé 30.000 milions d’euros a l’any.

Antecedents històrics

El Pla d’Acció representa la primera realització concreta de les noves prioritats proposades a la recent Comunicació sobre política industrial. Es basa en els resultats del grup d’alt nivell CARS 21, que va reunir set comissaris europeus, representants dels Estats membres i importants agents interessats (inclosos els representants de la indústria i les ONG). El grup es va reactivar l’any 2010 i va adoptar l’informe final el juny de 2012.You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars