Més Europa: Previsions de primavera de la UE: vers una lenta recuperació

de maig 11, 2012


Autor: Atoine 85Les previsions per a Espanya


Dèficit 
6,4% per 2012 
6,3% per 2013

Desocupació,
24,4% de 2012 
previsió del 25,1% per 2013

Iinflació 
Pronostics 
1,9% de 2012 
l'1,1% de cara al 2013

Brussel·les, 11 de maig de 2012 - Després de la contracció de l'activitat econòmica a finals de 2011, l'economia de la UE sembla haver entrat en una fase de lleu recessió. Si bé la incertesa sobre el panorama econòmic i financer es manté alta, les mesures polítiques i els importants avenços en el marc institucional de la UE han contribuït a alleujar les tensions dels mercats i han ajudat a estabilitzar la confiança. Junt amb les previsions d'acceleració del creixement mundial, es preveu una lenta recuperació durant la segona meitat de l'any.

Les dades presentades en les previsions intermèdies de febrer, s'han vist àmpliament confirmades durant la primera meitat de 2012, amb l'estancament del PIB real a la UE i del 0,3% a la zona euro. Pel que fa a 2013, s'estima que el creixement arribi a l'1,3% a la UE i a l'1,0% a la zona euro. A més, i segons les previsions, la desocupació seguirà sent alta, amb un 10% a la UE i un 11% a la zona euro. Pel que fa a la inflació, les dades indiquen una disminució gradual, a mesura que desaparegui l'impacte de l'encariment del petroli i l'augment dels impostos. La consolidació fiscal ha de continuar, fet que comportarà, per al 2013, una disminució del dèficit públic fins al 3,3% a la UE, i just per sota del 3% a la zona euro. La situació econòmica varia considerablement entre els estats membres, tenint en compte les diferències en les posicions externes i les condicions estructurals que s'han posat en evidència durant els últims anys.

El vicepresident de la Comissió Europea i responsable d'Afers Econòmics, Olli Rehn, ha declarat que "es preveu una recuperació, però la situació econòmica segueix sent fràgil i hi ha grans diferències entre els estats membres. Observem una correcció dels desequilibris fiscals i els canvis estructurals acumulats abans i després de la crisi i empitjorats degut a la situació de debilitat econòmica. Tot i això, si no s'inicien una sèroe d'accions determinades, el creixement seguirà sent baix. Unes finances públiques sanes són essencials per al creixement sostenible, i sobre la base del nou marc de governança hem de donar suport als ajustos mentre accelerem eles polítiques per al desenvolupament de l'estabilitat i el creixement. "

Moderada recuperació a finals de 2012

Els esforços del sistema bancari per millorar el seus balanços seguiran imposant condicions restrictives per al crèdit, tot i que en el seu conjunt, la demanda de crèdit s'hagi mantingut dèbil fins al moment. El consum privat serà frenat per l'elevada desocupació, pel lent augment dels sous i per la inflació, així com per un alt endeutament de les famílies, particularment intens a diversos Estats membres. Finalment, les inversions privades segueixen disminuint, però per al període objectiu de les previsions, s'haurien de començar a beneficiar del retorn de la confiança, de les baixes taxes d'interès i del creixement de la producció mundial. Es preveu que les exportacions i el seu contribut positiu net seran el principal motor de creixement del PIB per a aquest 2012. Pel que fa al 2013, hauria d'entrar amb més força la demanda interna. Aquestes projeccions es basen en la hipòtesi que la confiança es reforçarà en els propers temps, a mesura que el problemes que provoca la situació de crisi es resolguin amb èxit.

En general, es confirmen àmpliament les previsions intermèdies per al 2012 que es van presentar el febrer. Enguany, el creixement anual del PIB es preveu que sigui zero (0,0%) a la UE i del 0,3% a la zona euro. Per al 2013 s'espera un modest creixement de l'1,3% a la UE i de l'1% a la zona euro. Tot i que la desacceleració de l'activitat econòmica ha afectat a tots els Estats membres, segons les previsions, continuaran els diferencials de creixement, degut a les diferències en les exigències d'ajustament estructural, en els costos de finançament i en la sostenibilitat de les finances públiques. L'adaptació dels desequilibris externs entre Estats membres ha començat i hauria de continuar durant tot el període de les previsions.

En paral·lel a la desacceleració de l'activitat econòmica, l'ocupació es reduirà un 0,2% a la UE (0,5% a la zona de l'euro) el 2012. El retorn del creixement previst per al 2013 hauria de comportar una millora gradual per al mercat laboral que, al seu torn, hauria de contribuir a una recuperació més sostinguda. En aquest sentit, s'espera que la taxa de desocupació es mantingui en el 10,3% a la UE durant el període de pronòstic i en l'11% a la zona de l'euro el 2013.

La millora de les finances públiques

Tot i la desacceleració de l'activitat econòmica durant el 2011, la situació de les finances públiques a la UE ha millorat notablement durant el 2012. Tenint en compte la consolidació de les mesures ja adoptades combinades amb una recuperació econòmica gradual durant el període de previsió, el dèficit pressupostari hauria de seguir caient des del 4,5% del PIB a la UE (4,1% a la zona euro) de 2011 fins arribar al 3,6% per al 2012 a la UE (3,2% a la zona euro) i, successivament, cap al 3,3% (2,9)% de l'any 2013, tot i les grans diferències en aquest punt per als diversos Estats membres.

L'augment dels preus de l'energia i dels impostos indirectes han estat els principals impulsors de la inflació de preus al consumidor dels últims trimestres, mentre que les pressions subjacents sobre els preus interns han estat frenats per la desacceleració econòmica. Per al període de les previsions, la inflació s'hauria de moderar poc a poc, fins arribar a caure per sota de l'1,8% de cara al 2013.

De la mateixa manera que al febrer, els riscos que els resultats del PIB siguin pitjors que els previstos, segueixen sent elevats. El principal risc és l'agreujament de la crisi del deute sobirà, amb el contagi financer i la forta reducció de disponibilitat de crèdit que això comporta. Un altre risc important que pesa sobre les previsions prové de la incertesa geopolítica que podria comportar un ulterior augment dels preus del petroli. En clau positiva, un retorn més ràpid de la confiança, podria conduir-nos cap a una represa més ràpida i menys continguda. A més, l'economia mundial podria resultar més dinàmica del que es preveu ara com ara.

Els riscos per a la inflació semblen globalment equilibrats.

Al següent enllaç, podeu trobar L'informe detallat


You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars