Més Europa: El Programa Erasmus Bat Records

de maig 09, 2012


En vint-i-cinc anys d’existència, Erasmus ha esdevingut el programa de la UE més conegut i el sistema d’intercanvi d’estudiants de més èxit al món. El curs acadèmic 2010-2011 van obtenir beques Erasmus per estudiar o obtenir formació a l’estranger més de 231.000 estudiants: un nou rècord que representa un increment del 8,5% respecte a l’any anterior. Erasmus insisteix especialment en les llengües, la capacitat d’adaptació, la consciència intercultural i el lideratge i, per això, ofereix als joves unes capacitats de vital importància que en milloren l’aptitud per trobar feina i el desenvolupament personal. Des que es va crear l’any 1987, el programa ha donat a més de 2,5 milions d’estudiants europeus la possibilitat d’anar a l’estranger a estudiar a una institució d’ensenyament superior o a realitzar un període de pràctiques a una empresa. Si la tendència actual continua, la Unió Europea assolirà l’objectiu d’arribar als tres milions d’estudiants Erasmus el 2012-2013.
El curs 2010-2011, les tres destinacions més apreciades pels estudiants van ser Espanya, França i el Regne Unit. Espanya va ser el país que va enviar més estudiants a l’estranger, seguida de França i Alemanya. Luxemburg va ser el país que més en va enviar en proporció a la població estudiantil del país (al MEMO/12/310 es presenten les xifres detallades). El pressupost d’Erasmus 2010-2011 destinat a la mobilitat dels estudiants i el personal d’institucions docents va ser aproximadament de 460 milions d’euros.
“El programa Erasmus, del qual celebrem enguany les noces d’argent, és un dels èxits més clamorosos de la Unió Europea. Les xifres són eloqüents, i encara haurien arribat més amunt si haguéssim tingut prou recursos per atendre millor la demanda. En aquests temps difícils, les qualificacions obtingudes durant els estudis i els períodes de pràctiques d’Erasmus tenen més valor que mai”, ha declarat Androulla Vassiliou, comissària europea d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut.

Del total d’estudiants que van obtenir beques el 2010-2011, prop de 190.000 van optar per passar fins a dotze mesos del seu programa universitari a l’estranger, a una universitat o a una altra institució d’ensenyament superior d’un dels 32 països participants a Erasmus (els 27 Estats membres de la UE, Croàcia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia; al curs 2011-2012, Suïssa esdevindrà el trenta-tresè país participant). Aquest nombre d’estudiants representa un augment del 7,2% respecte al 2009-2010.
Des de 2007, Erasmus dóna suport també a períodes de pràctiques a empreses a l’estranger, que cada vegada tenen més èxit. El 2010-2011, un de cada sis estudiants Erasmus, prop de 41.000 en total, es van decantar per aquesta opció, el que representa un increment del 15% respecte a l’any anterior.

A la majoria dels països participants, la demanda de beques Erasmus supera àmpliament la disponibilitat. L’assignació mensual mitjana d’una beca Erasmus, destinada a cobrir una part de les despeses addicionals de residència a l’estranger i viatges, va ser de 250 euros. Això representa una lleugera disminució respecte a l’any anterior (254 euros), que va permetre incloure més estudiants al programa.
A més, es van concedir 40.000 beques (un 13% més que l’any anterior) a professors i personal universitari en general per donar classes o rebre formació a l’estranger.


Antecedents
La mobilitat per motius d’aprenentatge és un objectiu essencial de l’estratègia Europa 2020 per al creixement i l’ocupació, i el punt central de la iniciativa de la Comissió “Joventut en Moviment”, basada en l’èxit d’Erasmus.
El mes de setembre passat, la Comissió, dins la seva estratègia de modernització de l’ensenyament superior (IP/11/1043), va assenyalar la necessitat d’oferir més oportunitats als estudiants per adquirir competències a través d’estudis o formació a l’estranger. L’objectiu europeu pel que fa a la mobilitat dels estudiants en general és arribar, al final de la dècada, almenys al 20%. Actualment, gairebé el 10% realitza estudis o accions de formació a l’estranger amb l’ajuda d’Erasmus o d’altres mitjans públics o privats.

Aproximadament un 4,5% gaudeix d’una beca Erasmus.
Erasmus no es limita a finançar els estudiants i el personal de l’ensenyament superior, sinó que, a través del finançament de xarxes i projectes transnacionals, fomenta també la col•laboració de les institucions d’ensenyament superior. Gràcies a Erasmus, aquestes institucions apliquen mètodes d’ensenyament innovadors i han millorat els sistemes de reconeixement dels períodes d’estudi cursats a l’estranger. També ha impulsat els serveis de suport als estudiants, la cooperació amb les empreses i la gestió institucional.

El mes de novembre passat, la Comissió va presentar la seva proposta d’”Erasmus per a Tothom” (IP/11/1398), un nou programa marc que aplega Erasmus i tots els altres sistemes de la UE i internacionals d’educació, formació, joventut i esport i substitueix els set programes actuals per un sol. La Comissió ha proposat assignar-li un pressupost de 19.000 milions d’euros durant el període 2014-2020, el que representa un augment d’aproximadament un 70% respecte a l’actual pressupost de set anys per als programes existents. Dos terços del finançament dins el marc d’Erasmus per a Tothom es destinaran a beques per millorar els coneixements i les aptituds. La resta es destinarà al suport a la cooperació entre institucions, empreses i d’altres organitzacions.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars