Espanya és el 2n estat de la UE amb una proporció més gran de consumidors que compren per Internet exposats a pràctiques comercials deslleials

de juliol 25, 2017L'edició del 2017 del Quadre d'indicadors de les Condicions dels Consumidors posa de manifest que cada vegada  són més els consumidors europeus que compren per Internet i que ha augmentat la confiança que tenen en el comerç electrònic, sobretot pel que fa a les compres online a altres països de la UE.

No obstant, els distribuïdors segueixen mostrant reticències a l'hora d'expandir la seva activitat online i vendre els seus productes online a consumidors d'altres països de la UE. Aquestes reticències i preocupacions estan relacionades, principalment, amb l'elevat risc de frau i impagament en les vendes transfrontereres a causa de les diferents normatives fiscals, les diferències en el Dret contractual nacional i en la normativa de protecció dels consumidors.

Malgrat que en general les condicions dels consumidors han millorat des del darrer Quadre d'indicadores, els nivells de confiança, coneixement i protecció segueixen variant considerablement entre països.

La comissària Vera Jourova ha declarat: "la meva prioritat ha estat millorar la confiança de la gent i dels consumidors més petits en el Mercat únic digital. La confiança dels consumidors a l'hora de fer compres en línia ha augmentat. Els hem ofert un procediment ràpid per recuperar els seus diners si alguna cosa va malament, fins i tot quan compren en un altre país. El repte ara és animar més empreses perquè responguin a l'augment de la demanada".

Creix la confiança en el comerç electrònic però es mantenen les barreres per als minoristes
El quadre d'indicadors mostra que la confiança del consumidor en el comerç electrònic ha augmentat radicalment. En deu anys, el número d'europeus que compren per internet gairebé s'ha duplicat: ha passat del 29,7% al 2007 al 55% al 2017). Des de l'elaboració del darrer quadre d'indicadors, el nivell de confiança dels consumidors ha incrementat 12 punts en les compres fetes a distribuïdors del mateix país i 21 punts en les compres fetes a altres estats membres de la UE.

Malgrat aquests processos, el quadre d'indicadors també mostra que els consumidors se segueixen enfrontant a alguns obstacles quan intenten comprar pe internet a distribuïdors ubicats en un altre país de la UE. Per exemple, el 13% dels enquestats informen que se'ls ha denegat algun pagament i un 10% que es van negar a entregar-los els productes en el seu país.
Pel que fa als minoristes que actualment venen per internet, només 4 de cada deu afirmen que estan considerant la possibilitat de vendre tant a nivell nacional com fora de les seves fronteres durant el proper any. Segueixen tenint preocupacions pel que fa a la venda per internet en altres països i destaquen el major risc de frau i les diferències en les normatives fiscals nacionals o en els normes del Dret contractual i de consum.

Per aquest motiu, la Comissió ha presentat una proposta per harmonitzar les normes contractuals digitals modernes en matèria de venda en línia de béns i per fomentar l'accés al contingut digital i a les vendes en línia de la UE.

Tot i la millora, els nivells de conscienciació dels drets del consumidors segueixen sent baixos i desiguals a la UE
Si ho comparem amb l'edició del 2015 del Quadre d'indicadors, els consumidors avui són més conscients dels seus drets. De mitjana, un 13% dels consumidors coneixen plenament els seus drets principals, una xifra que està 3,6 punts per sobra de la del 2014. Generalment les condicions dels consumidors són millors en els països septentrionals i occidentals que en els orientals i meridionals.

Un 94,5% dels finlandesos reclama quan s'enfronta a un problema mentre que només un 55,6% dels búlgars reacciona davant de la mateixa situació. L'exposició a pràctiques comercials deslleials també varia considerablement: el 409% dels croates hi estan exposats en comparació al 3,4% dels austríacs. Espanya és el 2n país de la UE amb una proporció més gran de consumidors exposats a pràctiques comercials deslleials. (Trobareu més informació detallada sobre Espanya en la fitxa que us adjuntem)

Per afrontar aquestes qüestions, la Comissió està treballant en una proposta d'actualització de les normes de protecció dels consumidors amb l'objectiu d'assegurar que qualsevol consumidor europeu conegui els seus drets i que aquest drets es compleixin correctament a tota la UE.

Els minoristes no coneixen prou els drets dels consumidors
El quadre d'indicadors del 2017 mostra que el coneixement dels distribuïdors sobre les normes de protecció dels consumidors no ha millorat des de l'edició anterior. Només un 53,5% de les respostes sobre els drets bàsics dels consumidors va ser correcta. Aquí el nivell  de coneixement també canvia molt d'un país a un altre: a Croàcia només el 36,2% dels minoristes coneixen aquests drets mentre que el percentatge a Alemanya és del 62,3%.

Cal millorar la rapidesa de la tramitació de reclamacions
Tot i que la tendència és que cada vegada els consumidors troben menys motius per reclamar, els que ho fan no acaben satisfets amb la manera com es tramiten les seves reclamacions.
Gairebé una tercera part dels consumidors va decidir no reclamar perquè consideraven que la quantitat de diners era insignificant (34,6%) o perquè el procediment els hauria pres massa temps.

Per aquests motius, la Comissió ha millorat el procés d'escassa quantitat des del 14.7.2017 ) que permet als consumidors beneficiar-se d'un procediment ràpid per internet per a reclamacions de fins a 5.000 euros. La Comissió també està fomentant els acords extrajudicials mitjançant la plataforma de resolució de litigis online que ofereix un accés fàcil a les entitats alternatives de solució del litigis per a les transaccions en línia.

Rerefons
El Quadre d'indicadors dels consumidors ofereix una visió general de les prestacions del mercat únic als consumidors de la UE. Publicat des del 2008, pretén oferir un millor seguiment de les conseqüències del funcionament del mercat interior per als consumidors i aportar probes que siguin d'utilitat a l'hora d'elaborar polítiques.

Hi ha dos tipus d'indicadors que es publiquen en anys alterns i que es fan a partir d'enquestes a gran escala:
·         El Quadre d'Indicadors de les condicions dels consumidors que realitza un seguiment de les condicions nacionals per als consumidors en tres àmbits: coneixement i confiança; compliment i execució; i reclamacions i resolució de litigis. També examina els avanços en la integració del mercat minorista de la UE i en el mercat electrònic.

·         El Quadre d'Indicadors dels mercats de consum que recopila dades del rendiment de més de 40 mercats de consum sobre la base d'indicadors clau com la confiança en què els venedors respectin les normes de protecció dels consumidors, la comparabilitat d'ofertes, el grau en què es compleixen les expectatives del consumidor i els greuges provocats pels problemes que pateixen els consumidors. També són objecte de seguiment i anàlisi altres indicadors com els canvis de proveïdor i els preus. 
You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars