Europa: 550 milions d'Euros per ajudar als ramaders, dels quals 150 milions són per reduir la producció de llet.

de juliol 18, 2016


La Comissió Europea ha presentat avui un nou paquet de mesures per valor de 550 milions d'euros destinades a donar suport als ramaders, principalment els del sector lleter, per afrontar la difícil situació actual dels mercats.

L'annex indica que a Espanya li pertocarien 14 665 678 €. Alemanya, seguida de França i del Regne Unit són els països amb més ajuts. (Veure annex amb tots els ajuts al peu d'aquest post) 

Aquestes mesures s'han presentat el Consell de Ministres d'Agricultura de la UE i el comissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan, ha explicat que "en un moment de pressions pressupostàries important, aquest paquet ofereix una resposta contundent"." La Comissió ha mobilitzat més de mil milions d'euros de nous fons per donar suport als ramaders més afectats. El nostre darrer objectiu és veure la molt necessària recuperació dels preus que es paguen als ramaders, de manera que puguin viure del seu treball i seguir provenint els ciutadans amb aliments segurs i de qualitat; així com contribuir al desenvolupament i l'ocupació en les àrees rurals".

El paquet d'avui inclou tres elements principals:

  • -Un pla a escala europea per incentivar la reducció en la producció de llet (150 milions d'euros)

  • -Ajuda d'ajustament condicional que es definirà i implementarà a nivell de cada Estat membre a partir d'unes opcions proposades per la Comissió (350 milions d'euros que els Estats membres podran combinar amb fons nacionals i, per tant, potencialment doblar l'ajut als ramaders)

  • -Un seguit de mesures tècniques per oferir flexibilitat (per exemple ajuts condicionats); alleujament en matèria de liquiditat  (per exemple, a través d'un augment en l'import dels avançaments, tant en el cas dels pagaments directes com en els de les àrees de desenvolupament rural), i reforç dels instruments de la xarxa de seguretat (allargant les intervencions i l'ajut a l'emmagatzematge privat de la llet desnatada en pols).

Els detalls específics per a cadascuna de les mesures es tancaran durant les properes setmanes, en consulta amb els experts dels Estats membres. Les implicacions pressupostàries de les mesures proposades s'incorporaran al pressupost de 2017 a través d'una esmena, aquesta tardor.
Incentius a la reducció de la producció (150M€): 
En línia amb les conclusions de la darrera reunió de la direcció de l'observatori del mercat lleter (Milk Market Observatory Economic Board), la Comissió posarà en marxa una mesura d'abast europeu amb l'objectiu d'incentivar una reducció voluntària de la producció.

Ajuts condicionats (350M€ + possible cofinançament nacional fins a import equivalent. Aquests cofinançaments no es consideraran ajuts d'Estat). 
Una de les conseqüències visibles de la crisi ha estat que alguns ramaders han mantingut o fins i tot incrementat la producció per poder mantenir la liquiditat. La Comissió vol oferir noves fonts de finançament que es poden connectat a compromisos específics que contribueixin a assegurar l'estabilitat del mercat. 

Segons informa la nota de premsa, degut a la crisi hi ha agricultors que mantenen o incrementen la producció per tal de mantenir els ingressos. La Comissió vol proporcionar nous fons vinculats a compromisos específics que pugin alhora contribuir a assegurar l'estabilitat del mercat. 

L'import de l'ajut per a cada Estat membre (vegeu annex) té en compte les principals característiques del sector, inclosa la producció, els preus de mercat i el pes dels petits ramaders. Els Estats membres tindran flexibilitat per definir la mesura o la combinació de mesures que posaran a disposició dels ramaders (com pot ser mètodes de producció extensiva, suport per a petites explotacions, projectes de cooperació...). També hi haurà marge per cobrir  d'altres sectors ramaders.

D'altres ajustaments tècnics
Amb molts Estats membres que ofereixen ajuts associats al sector làctic (sovint per vaca), s'oferirà la possibilitat de derogar l'obligació de mantenir la mida dels ramats el 2017. A més, igual que va passar l'any passat, els Estats membres també podran avançar fins a un 70% dels pagaments directes des d'octubre de 2016, i un 85% dels pagaments de desenvolupament rural per zona, sense que sigui necessari completar els controls sobre el terreny. D'altra banda, la Comissió també vol estendre el període d'intervenció pública i d'emmagatzematge privat de la llet desnatada en pols més enllà de final de setembre. La Comissió també renovarà el suport a la retirada de fruites i verdures fetes per organitzacions de productors.

L'anunci d'avui s'afegeix a un altre paquet de  500 milions que es va presentar el setembre passat d'un seguit de mesures, com l'activació d'una clàusula (Article 222) que permet acords voluntaris entre productors de llets sobre la planificació de la producció, que es va anunciar al març.
En termes de recursos financers addicionals, la Comissió ha mobilitzat, en menys d'un any, més de mil milions de nous fons per donar suport als ramaders amb necessitats més urgents. En un moment de gran pressió pressupostària, especialment en el front de les migracions, aquesta és una resposta molt important per part de la Comissió i un compromís fort de suport als ramaders europeus. 

Annex
Ajut condicionat per al sector lleter i d'altres sectors ramaders– assignació per Estat membre
Member State
EUR
Belgium
10 979 636
Bulgaria
5 809 941
Czech Republic
10 346 106
Denmark
9 294 305
Germany
57 955 101
Estonia
8 081 123
Ireland
11 086 327
Greece
1 683 910
Spain
14 665 678
France
49 900 853
Croatia
1 517 133
Italy
20 942 300
Cyprus
297 165
Latvia
9 760 362
Lithuania
13 298 661
Luxembourg
560 115
Hungary
9 543 566
Malta
100 092
Netherlands
22 952 419
Austria
5 863 491
Poland
22 670 129
Portugal
3 988 059
Romania
10 896 083
Slovenia
1 145 506
Slovakia
2 062 803
Finland
7 521 715
Sweden
6 881 425
United Kingdom
30 195 996

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars