Informe de la Comissió Europea: El Fons Social Europeu ha ajudat gairebé 10 milions d’europeus a trobar feina entre el 2007 i el 2014

de gener 05, 2017


Brussel·les, 5 de gener de 2017
La Comissió Europea publica avui un informe sobre les inversions del Fons Social Europeu (FSE) durant el període 2007-2013 amb un seguit de subinformes sobre cadascun dels estats membres.

Aquest informe revela que gràcies al FSE a final del 2014 havien trobat feina 9,4 milions de residents europeus, 8,7 milions havien fet una formació o havien obtingut un títol i 13,7 milions havien millorat les seves competències professionals.

Segons l’informe, entre el 2007 i el 2014 el FSE va finançar polítiques europees i nacionals adreçades a fomentar un creixement intel·ligent, sostenible i integrador i a fer realitat els objectius del programa Europa 2020 i les recomanacions fetes a cada país en el marc del Semestre Europeu.

«L’informe que avui publiquem demostra que en set anys el Fons Social Europeu ha ajudat milions d’europeus a trobar feina i a millorar les seves competències i qualificacions. El Fons Social Europeu ha tingut un paper fonamental en el funcionament dels mercats de treball a tots els estats membres, ha contribuït a modernitzar els serveis d’ocupació, ha donat el seu suport a les administracions públiques i als sistemes d’educació i ha ajudat els més desfavorits. Ara cal aprofitar aquesta experiència per invertir en el capital humà europeu: treballadors, joves i tothom que busqui feina», ha declarat avui elvicepresident responsable de l’Euro i el Diàleg Social, Valdis Dombrovskis.

«L’informe que avui publiquem demostra que el Fons Social Europeu té una influència real en la vida dels europeus. Es tracta del nostre principal instrument d’inversió en capital humà. Gràcies al finançament europeu, milions de persones han trobat feina, han millorat les seves competències o han aconseguit sortir de la pobresa i de l’exclusió social. Això sí que és donar proves de solidaritat», ha declarat també lacomissària d’Ocupació, Afers Socials, Capacitats i Mobilitat Laboral, Marianne Thyssen.

Els qui han participat en activitats finançades pel FSE es reparteixen de manera força semblant entre treballadors inactius (36 %), treballadors que tenen feina (33 %) i desocupats (30 %). Entre els grups destinataris d’aquestes activitats hi ha treballadors poc qualificats (40 %), joves (30 %) i persones desfavorides (21 %). Les dones que hi han participat sumen 51,2 milions.

Els estats membres han rebut molts recursos del FSE per poder donar resposta als reptes socials i laborals a què havien de fer front i poder fer unes polítiques que, sense aquests recursos, hauria estat molt difícil de finançar. Per exemple, el FSE ha atorgat més del 70 % de tots els recursos destinats a polítiques actives d’ocupació a Bulgària, Estònia, Grècia, Letònia, Lituània, Malta, Romania i Eslovàquia i més del 5 % de les despeses d’educació i formació a Portugal o la República Txeca. El FSE també ha impulsat noves maneres de treballar entre els responsables de les polítiques actives d’ocupació i ha donat suport a innovacions locals i regionals que tot seguit s’han generalitzat a nivell nacional.

A més, el FSE ha tingut un paper fonamental en la modernització dels serveis públics d’ocupació i d’altres administracions responsables de les polítiques actives d’ocupació. A les regions menys desenvolupades el FSE ha donat suport a diverses reformes del sistema educatiu, del sistema judicial i de l’administració pública en general. D’aquesta manera, ha donat un impuls positiu a l’entorn empresarial i ha potenciat la inclusió social.

Segons les simulacions macroeconòmiques, el FSE també ha tingut un impacte molt positiu (+0,25 %) en el PIB i en la productivitat dels vint-i-vuit estats membres de la UE.

Finalment, l’informe destaca el paper del FSE en la reducció dels efectes negatius de la crisi. Gràcies a la seva flexibilitat, el FSE ha pogut reaccionar ràpidament als nous reptes reorientant les seves mesures cap als més afectats per la crisi.

Rerefons
El Fons Social Europeu (FSE), creat pel Tractat de Roma en 1957, és el fons més antic de la UE i el principal instrument de què disposa Europa per invertir en capital humà i fomentar la creació de llocs de treball i la inclusió social. Les prioritats del Fons són ajudar la gent a trobar feina o una de millor, integrar en la societat els més desfavorits i oferir a tothom unes oportunitats de vida més justes.

Durant el període de programació 2007-2013 el FSE ha intervingut en els vint-i-vuit estats membres mitjançant un total de 117 programes operatius (PO). Aquests programes responen a diversos objectius i es distribueixen de la manera següent: 59 corresponen a l’objectiu de foment de la competitivitat regional i de l’ocupació, 42 a l’objectiu de convergència i 16 a d’altres objectius. D’acord amb el principi de gestió compartida, la Comissió i els estats membres estableixen conjuntament les prioritats i els objectius dels programes i a continuació els estats membres trien i desenvolupen els projectes concrets de la manera més adequada per satisfer les necessitats dels seus ciutadans.

Durant el període 2007-2013 la dotació total del FSE ha estat de 115 600 milions d’euros, 76 800 milions dels quals provenien del pressupost de la UE, 35 100 milions de contribucions públiques nacionals i 3 700 milions de fons privats. Les actuacions del FSE es van dur a terme entre el mes de gener del 2007 i el mes de desembre del 2015.

Respecte del període de programació anterior, s’hi han introduït alguns canvis importants, és a saber, un vincle més estret amb les polítiques i els objectius d’ocupació de la UE i les corresponents recomanacions per estat membre i una més gran flexibilitat per decidir la manera d’atènyer els objectius comuns.

Per garantir la independència de l’informe, l’avaluació ha estat feta per experts externs i ha consistit en un estudi preparatori, cinc estudis temàtics de totes les actuacions del FSE i una síntesi. També s’hi han fet servir els resultats d’una consulta pública.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars