Associacions Sense Ànim de Lucre: Recordatori de l'obligació de presentar a l'AEAT el model informatiu 347

de febrer 19, 2016


Dilluns 29 de febrer acaba el termini per presentar el Model 347 a l'AEAT.

Aquesta informació correspon a les obligacions de les associacions, no declarades d'Utilitat Pública.


Factures de proveïdors: 
S'han de declarar . Es fa constar aquelles factures de proveïdors si la suma dels imports de les mateixes, corresponents a l'any 2015, sumen més de 3.005,06 €

Subvencions:
També s'han de declarar les subvencions si s'han rebut d'una mateixa Administració Pública més de 3.005,06 € l'any 2015.

Factures emeses per l'entitat:
Si es tracta de factures relacionades amb la seva activitat per activitats incloses en l'exempció de l'art. 20  tres IVA, és a dir per tenir l'activitat caràcter social, donat que no porten IVA, aquestes  no es declaren.
Si són factures emeses per l'associació però en no tractar-se d'activitat exempta d'IVA, i  per això es facturen amb IVA, aquestes si que les ha de declarar, si la suma de les factures emeses durant el 2015 a un mateix client pugen més de 3005,06 €

No s'han de declarar:
Les corresponents a les factures per subministrament d'aigua, energia elèctrica o combustible, ni les derivades de les assegurances. 

Les donacions no es declaren:
No hi ha obligació quan es tracta de lliuraments, prestacions, adquisicions efectuades a títol gratuït. Tant si es reben com si s'atorguen. Donat que aquestes donacions són un lliurament sense contraprestació i  a més no generen per qui dona els diners cap dret de reducció sobre el seu Impost de la Renda i l'Impost de Societats.

Tampoc s'han de declarar al Model 347 aquelles operacions que ja s'han declarat en altres models,  com ara  les operacions sotmeses a retenció per lloguers de locals o serveis de professionals autònoms. 

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars