La Comissió porta Espanya al Tribunal de Justícia de la UE per mantenir abocadors il·legals

de juliol 16, 2015

 Les Illes Balears es troba entre les comunitats afectades
La Comissió Europea porta Espanya al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) per la gestió insuficient a la qual se sotmeten els residus a les comunitats autònomes d'Andalusia, les Illes Balears, les Illes Canàries, Castella- la Manxa, Castella i Lleó i Múrcia. Malgrat les advertències fetes anteriorment per la Comissió, Espanya no ha pres les mesures necessàries per complir amb la normativa de la UE en matèria de residus que comprenen la clausura, segellat i restauració ecològica de 61 abocadors il·legals.
En virtut d'aquesta normativa, els Estats membres estan obligats a recuperar els residus o a eliminar-los de manera que no posin en perill la salut humana ni el medi ambient; i han de prohibir, per tant, el seu abandonament, abocaments o eliminació incontrolada.
Després d'haver detectat un seguit d'abocadors il·legals, la Comissió va obrir al març del 2007 els procediment d'infracció pertinents i va emetre, a l'octubre del 2008, un dictamen motivat. Les autoritats espanyoles van prometre clausurar i restaurar aquests abocadors abans de finals de 2011 com a part dels seus plans d'acció. Però a causa de la lentitud del procés, la Comissió va emetre al setembre del 2014 un dictamen motivat complementari en el qual s'instava a Espanya a fer un tractament adequat dels 60 abocadors incontrolats que, malgrat que ja no estiguin en funcionament, segueixen constituint una amenaça per a la salut humana i el medi ambient. A mitjans del 2015, encara no s'han projectat, aprovat o iniciat la majoria d'obres necessàries per a la clausura, segellat i restauració d'aquests abocadors. Això ha dut a la Comissió a portar Espanya davant del Tribunal de Justícia Europeu, amb l'objectiu de forçar-la a accelerar el procés.
Context
La directiva Marc sobre els residus estableix la base jurídica per al tractament de residus a la UE. Aquesta directiva estableix un seguit de principis per a la gestió dels residus (com per exemple que 'qui contamina paga)i introdueix una jerarquia obligatòria per a la gestió. A més a més, obliga els Estats membre s a prendre les mesures necessàries per garantir que aquesta gestió es dugui a terme sense posar en perill la salut humana ni malmetre el medi ambient. Els residus s'han de tractar sense que les mesures aplicades constitueixin un risc per a l'aigua, l'aire, el sòl, la vegetació o els animals; sense que causin molèsties amb residus o olorós i sense que afectin negativament el paisatge o llocs d'especial interès.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars