La Comissió Europea aprova el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, que rebrà 348,6 milions d'euros de finançament de la UE

de juliol 30, 2015

La Comissió Europea ha aprovat el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període 2014-2020. Aquest programa estableix les prioritats que s'han d'abordar en el món rural a Catalunya, amb una especial atenció a la modernització i reactivació econòmica dels sectors agrícola i forestal. El programa té un pressupost total de 810 milions d'euros, dels quals 348,6 milions són amb càrrec al pressupost de la Unió Europea.

Els fons del programa serviran per finançar mesures i actuacions dirigides a abordar les sis prioritats que estableix el PDR. Així, es donarà suport a 4.000 agricultors per reestructurar i modernitzar les seves explotacions, mentre que 1.800 joves agricultors rebran ajut per posar en marxa les seves empreses. També es preveu que uns 2.500 agricultors rebin finançament per participar en règims de qualitat, mercats locals i cadenes de distribució curta. La formació és una altra de les mesures destacades, amb una previsió de més de 18.900 persones que es podran beneficiar de programes de formació al món rural.

El PDR de Catalunya finançarà, així mateix, estratègies de desenvolupament local dissenyades i aplicades per grups d'acció local. Aquestes estratègies se centraran en petites inversions de diversificació no agrícola en zones rurals, en la millora de serveis bàsics i petites infraestructures d'ús col·lectiu a les zones rurals. Tot plegat, amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de la població rural i crear 600 nous llocs de treball.

En l'annex 1 es detallen les prioritats del programa, així com les mesures a finançar i els recursos econòmics previstos per a cada capítol.

Adjuntem la fitxa informativa del PDR de Catalunya 2014-2020, amb més informació
  • Annex 1: Ajut públic indicatiu per al programa de desenvolupament rural de Catalunya
Objectiu
Mesura
Total contribució pública en €
%
Prioritat 1: Promoure la transferència de coneixements i la innovació den l'agricultura, la silvicultura i les zones rurals[1]


1A: Promoure la innovació, la cooperació i la base de coneixements
4,93% de despesa del PDR
01 Coneixement16 Cooperació
1 B: Reforçar vincles (amb la recerca, etc.)
120 operacions de cooperació
16 Cooperació
1C: Formació
18 900 participants formats
01 Coneixement
Prioritat 2: Viabilitat de les explotacions, competitivitat i gestió sostenible dels boscos
277 050 000
34,17
2 A: Resultats econòmics, reestructuració i modernització
6,5% de les explotacions destinatàries de suport del PDR
01 Coneixement
5 100 000
0,63
02 Assessorament
650 000
0,08
04 Inversions
176 500 000
21,87
06 Desenvolupament d'explotacions agrícoles  i empreses
8 000 000
0,99
08 Boscos
5 000 000
0,62
09 Organitzacions de productors
2 500 000
0,31
16 Cooperació
3 350 000
0,42
2 B: Relleu generacional
2,96% de les explotacions amb un pla de desenvolupament empresarial/inversions per a joves agricultors finançats pel PDR
01 Coneixement
1 400 000
0,17
02 Assessorament
2 550 000
0,32
06 Desenvolupament d'explotacions agrícoles i empreses
72 000 000
8,92
Prioritat 3: Fomentar l'organització de la cadena alimentària, incloent-hi la transformació i la comercialització dels productes agrícoles, el benestar animal i la gestió de riscos
91 100 000
11,24
3 A: Millorar la competitivitat dels productors primaris
4,03% d'explotacions finançades
340 inversions finançades per a la transformació i comercialització de productes agrícoles
03 Règims de qualitat
10 000 000
1,24
04 Inversiones
65 0000 000
8,05
16 Cooperació
16 100 000
2,00
Prioritat 4: Restaurar, conservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura i la silvicultura[2]
323 918 784
39,95
4A Biodiversitat
1,08% de boscos/d'altres superfícies forestals sota contractes
5,20% de superfícies agrícoles sota contractes
01 Coneixements
02 Assessorament
04 Inversions
07 Serveis bàsics
08 Boscos
10 Agroambient i clima
11 Agricultura ecològica
13 Zones amb limitacions naturals
16 Cooperació
800 000
90 000
18 000 000
2 000 000
66 178 784
125 000 000

38 000 000

68 000 000

5 850 000
0,10
0,01
2,23
0,25
8,18
15,49

4,71


8,45
0,72
4B Gestió hídrica
6,19% de superfícies agrícoles sota contractes
4C Erosió i gestió de sols
2,11% de superfícies agrícoles sota contractes
Prioritat 5: Eficiència dels recursos i pas a una economia hipocarbònica i adaptable als canvis climàtics en els sectors agrícola, alimentari i forestal 
53 110 000
6,55
5A Eficiència hídrica
2,31% de terres de regadiu passaran a sistemes de reg més eficient
01 Coneixement
800 000
0,10
02 Assessorament
550 000
0,07
04 Inversions
30 000 000
3,72
16 Cooperació
850 000
0,11
5B Eficiència energètica
32 000 000 EUR d'inversió en eficiència energètica
04 Inversiones
15 000 000
1,86
5C - Energia renovable
12.000.000 EUR d'inversió en la producció d'energia renovable
01 Coneixement
900 000
0,11
02 Assessorament
160 000
0,02
04 Inversions
4 000 000
0,50
16 Cooperació
850 000
0,11
Prioritat 6: Inclusió social, reducció de la pobresa i desenvolupament econòmic a les zones rurals
62 000 000
7,65
6B Promoure el desenvolupament local
38,86% de la població rural coberta per estratègies de desenvolupament local
600 llocs de treball creats (a través de LEADER)
19 LEADER
62 000 000
7,65
Assistència tècnica

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars