Sant Jaume dels Domenys: L'Ajuntament contrata a cinc joves beneficiat del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

de novembre 23, 2016

Des del passat dia 15 de novembre han començat a treballar cinc joves per a l'ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. La Generalitat de Catalunya, amb el Programa Operatiu Juvenil del Fons Social Europeu, va posar en marxa un projecte per subvencionar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
El projecte anava adreçat a les administracions públiques locals, tant ajuntaments com Consells Comarcals, i estava dotat amb 24 milions d'euros. Les entitats que s'hi van acollir podien sol·licitar un nombre màxim de subvencions, d'acord amb el nombre d'habitants empadronats. L'ajuntament de Sant Jaume podia demanar fins a 5 places, que li van estar atorgades en la seva totalitat.
Un cop rebuda la resolució es va estudiar quines eren les necessitats de personal, quines tasques calia realitzar i quina era la base de joves aspirants que complien amb els requisits de la convocatòria. Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats, a més de ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i constar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, havien d'acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir altres requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques com tenir entre 16 i 29 anys, no haver estat contractat en pràctiques durant un temps superior a dos anys, no haver treballat i no haver rebut accions formatives en els 30 dies naturals anteriors a la data de la inscripció. Els joves seleccionats seran remunerats d’acord amb les condicions de la convocatòria feta per la Generalitat i els contractes s’allargaran durant 6 mesos en jornada completa.
Les places que s'han cobert són: 
Dinamitzadora sociocultural per a impulsar i crear un espai d’acollida per a infants a la Casa de Cultura, on hi trobaran el suport per al repàs escolar i el reforç pedagògic que complementi les activitats que duen a terme a l’escola, també per donar suport a les activitats que s’organitzin des de la Biblioteca per a foment de la lectura. 
Tècnic de manteniment per atendre les tasques pròpies del seu ofici quant a manteniment, reparació i rehabilitació dels equipaments i vials municipals. 
Auxiliar de Serveis Informàtics per fer el manteniment i reparació del software dels equipaments informàtics de l’ajuntament i les seves dependències així com atendre les consultes, assessor als usuaris del Punt TIC, promoure la formació en l’ús de les noves tecnologies de la informació i implementar el web de transparència. 
Periodista per donar suport a la directora de la Ràdio Municipal, participar en la confecció i emissió de la programació i crear i implementar els nous canals de comunicació que es consideri (blog, web, xarxes socials) de l’emissora municipal. 
Bibliotecària per a censar i catalogar el fons de llibres de la Biblioteca Municipal Alfons Maseras, classificar i organitzar el fons obert als usuaris i impulsar un club de lectura, un contacontes i altres activitats per fomentar la lectura.
L'ajuntament va iniciar el procés de selecció amb les llistes de joves de la comarca inscrits a l'atur i que tinguessin alguna formació relacionada amb el lloc de treball ofertat. Se'ls va trucar i aquells que reunien els requisits i van voler presentar el seu currículum van ser entrevistats. Finalment foren 3 joves de Sant Jaume, una de Banyeres i un de Cunit els que van estar contractats.
El projecte impulsat per la Generalitat ha permès contractar a més de 2.000 joves amb formació, amb l'objectiu de donar-los l'accés a una experiència laboral, que en molts casos els representa la seva primera feina relacionada amb la formació que han rebut, i que els permetrà en el futur poder acreditar-la en aquells llocs que els la demanin.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars