Presentació del llibre / Presentación del libro / Presentation of the book: "Un vinicultor vendrellenc: Jaume Foix i Julivert (1853-1910) i la Mina-Vinyet

d’abril 18, 2023

María Dolores García Martínez (esguarddedona) 

Demà dimecres 19 d’abril de 2023, a les 19.00 hores, al monestir de Santa Maria (Carrer Mossèn Antoni Paradís, 47) de Santa Oliva,  teniu una nova oportunitat de sentir en la pròpia veu d’en Joan Latorre com ha estat l’aventura d’escriure aquest llibre, de ben segur que la narració us atraparà i animarà conèixer millor Jaume Foix i La Mina-Vinyet.

Fa unes setmanes que en Joan Latorre i Solé, acompanyat de Miquel Gutiérrez-Poch, del Centre d’Estudis Jordi Nadal de la Universitat de Barcelona y de Nati Castejón directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, va presentar al Vendrell el seu llibre “Un vinicultor vendrellenc: Jaume Foix i Julivert (1853-1910) i la Mina- Vinyet.

Va ser un d’aquell actes en que cada participant t’ofereix una veritable conferència, valuosa, entretinguda i plena de dades que t’estimulen a llegir-te el llibre de cap a peus. 

El llibre parla de la vida i obra de Jaume Foix i Julivert, de la seva visió comercial i de la seva capacitat emprenedora i de com des del Vendrell va fer que els seus vins i sobretot el vermut, tinguessin un gran éxit, fins a convertir-lo en un valuós producte apreciat a França o a Alemanya, i com va crear una xarxa de distribució comercial que va mantenir l’arrelament amb la vila. Extremadament ben contextualitzat en el període històric en que van succeir els fets – amb la cura i dedicació pels detalls que sempre demostra en Joan Latorre – el llibre es també un retrat del Vendrell de finals del segle XIX i inicis del segle XX i dels seus personatges més il·lustres.
D'esquerra a dreta:
Miquel Gutiérrez-Poch, Centre d'estudis Jordi Nadal de la Universitat de Barcelona,
 Nati Castejon, directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès,
Joan Latorre, l'autor del libre i Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell 
 

Jaume Foix va ser un reconegut vinicultor i comerciant amb una visió molt avançada per a la seva època; qui va considerar quel'especiatizació y la qualitat eren les vies per assolir les seves fites.
A tall de exemple de quina qualitat va arribar a aconseguir amb el seus vermuts, només explicar que a França compraven el producte, li treien l’etiqueta, l’etiquetaven de nou i el revenien i exportaven com a producte francès i com ell s’adonava i somreia sorneguer quan sentia ponderar el producte amb afirmacions com “es nota que és francès”.

El llibre ha estat editat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Penedès, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Vendrell i l’Ajuntament de Santa Oliva, sota la coordinació de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès.Joan Latorre i Solé
Nascut a Reus el 1964. Ha estat professor de Geografia i Història. Les seves investigacions, especialmente en recerca als arxius,  s'han centrat en historia local y comarcal, especialment en Santa Oliva y el Penedès. Va rebre la Medalla d'Honor de l'Institut d'Estudis Penedesencs l'any 2013. És un dels fundadors de l'Associació per a la Difusió de la Historia de Santa Oliva. Ha publicat nombroses obres, entre elles "Els noms de lloc i persona de Santa Oliva" (2017); "Santa Oliva desapareguda" (2022). "El priorat de Santa maria de Satna Oliva (s. XII - 1835) i els primers temps de la parròquia" (2011)


CASTELLANO

Mañana miércoles 19 de abril de 2023 a les 19.00 horas, en el Monasterio de Santa María  (c. Mossèn Antoni Paradís, 47) de Santa Oliva, tenéis una nueva oportunidad de escuchar de la propia voz de Joan Latorre como ha sido la aventura de escribir este libro. De bien seguro que la narración os atrapará y os animará a conocer mejor a Jaume Foix y La Mina-Vinyet.

Hace unas semanas Joan Latorre i Solé, acompañado de Miquel Gutiérrez-Poch, del Centre d’Estudis Jordi Nadal de la Universitat de Barcelona y de Nati Castejón, directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, presentó en el Vendrell su libro “Un vinicultor vendrellenc: Jaume Foix i Julivert (1853-1910) y la Mina-Vinyet.

La presentación fue uno de esos actos en  que cada participante te ofrece una verdadera conferencia, valiosa por su contenido y entretenida en la forma, de tal manera que te estimulan a leer el libro.

Este libro nos habla de la vida y obra de Jaume Foix i Julivert, de su visión comercial y de su capacidad emprendedora; de como desde el Vendrell hizo de sus vinos y especialmente de su vermut un producto apreciado en Francia o en Alemania; y de como creó una red de distribución comercial que mantuvo su arraigo con el Vendrell.

La narración está extremadamente bien contextualizada en el período en que sucedieron los hechos, con ese cuidado y dedicación por el detalle que tiene Joan Latorre cuando investiga y escribe; por ello el libro es también un retrato del Vendrell de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y de sus personajes más ilustres.

Jaume Foix fue un reconocido vinicultor y comerciante, con una visión muy avanzada para su época; a la vez que consideró que la especialización y la calidad eran las vías para alcanzar sus metas. Una de las anécdotas que explicó Joan Latorre es que había en Francia distribuidores que compraban el vermut de La Mina-Vinyet, le quitaban la etiqueta, la sustituían por otra, y lo vendían como producto francés, al punto que lo exportaban. A veces el veía servir en un bar ese vermut y reconocía la botella, y sonreía con socarronería cuando oía decir “ que se notaba que era un producto francés”.

El libro lo ha editado la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Penedès, con la colaboración del Ayuntamiento del Vendrell y el Ayuntamiento de Santa Oliva, bajo la coordinación del Archivo Comarcal del Baix Penedès.


ENGLISH

Tomorrow, Wednesday, April 19, 2023 at 7:00 p.m., at the Monastery of Santa Maria (c. Mossèn Antoni Paradís, 47) in Santa Oliva, you have a new opportunity to hear from Joan Latorre’s own voice the adventure of writing this book. Surely the narration will catch you and encourage you to get to know Jaume Foix and La Mina-Minyet better.

A few weeks ago, Joan Latorre i Solé, accompanied by Miguel Gutierrez-Poch, from the Jordi Nadal Study Center of the University of Barcelona, and Nati Castejón, director of the Baix Penedès Regional Archive, presented his book “Un vendrellenc vinemaker: Jaume Foix i Julivert (1853-1910) and the Mina-Vinyet”.

The presentation was one of those acts in which each participant offers you a real conference, valuable for its content and entertaining in its form, in such a way that it stimulates you to read the book.

This book tells us about the life and work of Jaume Foix I Julivert, his commercial vison an his entrepreneurial capacity; how from el Vendrell he made his wines and especially his vermouth a valued product in France or Germany, and how he created a commercial distribution network that maintained his roots in El Vendrell.

The narration is extremely well contextualized in the period in which the events occurred, with the care and dedication to the detail that Joan Laotre has when he investigated and writes. For this reason, the book is also a portrait of El Vendrell at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century and of its most illustrious characters.

Jaume Foix was a renowned winemaker and merchant, with a very advanced vision for his time because he considered that specialization and quality were the ways to achieve his goals. Joan Latorre explained an anecdote: there were distributors in France who  bought La Mina-Vinyet vermouth, removed the label, replaced it with another, and sold it as a French product, to the point that they exported it. Sometimes Jaume Foix would see that vermouth being served in a bar and recognize the bottle, and he would smile wryly when he heard say “you could tell it was a French product”.

The book has been published by the Generalitat de Catalunya, the Baix Penedès Regional Council, with the collaboration of the Vendrell Town Hall and the Santa Oliva Twn Hall, under the coordination of the Baix Penedès Regional Archive. 

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars