Inscripció al XVIII Concurs de Fotografia 2016 - Jornades Europees del Patrimoni

d’agost 06, 2016Admisió d'obres fins les 14 hores del 9 de setembre de 2016 

XVIII Concurs de Fotografia 2016
 
"Finestres i balcons amb història i encant del Baix Penedès"
 

M’obro i tanco, claror dono,
guardadora sóc de flors
i serveixo a molts promesos
per parlar de llurs amors.

Què és?

Doncs és la finestra. Aquella obertura feta en una paret que dóna pas a la llum i a l’aire, i per on llencem la casa quan gastem molt!

Hi ha finestres i balcons antics, importants o històrics i n’hi ha de petits, amagats o florejats. Volem que els trobeu! Que busqueu per la comarca del Baix Penedès aquell balcó o finestra que voldríeu tenir a casa vostra... o que ja teniu. Volem trobar aquella finestra carregada d’història, amb una arquitectura espectacular o simplement senzilla, però estèticament fabulosa. Ens agradaria trobar aquell balcó majestuós o, per què no?, abandonat en el temps però que conserva el seu orgull.
Però també volem veure quins elements antics o històrics el caracteritzen: una barana, una decoració, un detall o un racó d’aquella finestra o balcó especial. 
Amb aquest ja fa divuit anys que el Museu Arqueològic del Vendrell, amb la col·laboració del Grup Fotogràfic del Vendrell, organitza un concurs de fotografia que, des de l’any 1999, participa en les Jornades Europees del Patrimoni, una iniciativa  patrocinada pel Consell d’Europa des del 1991 per promoure la difusió del patrimoni entre els ciutadans. En aquestes jornades hi col·laboren també la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner.
BASES
Participants: Tots els aficionats a la fotografia, a partir de 18 anys.
Tema: “Finestres i balcons amb història i encant del Baix Penedès”. S’accepten  detalls arquitectònics, vistes generals, decoracions, elements... que en  formin part.
Format i presentació: Les fotografies han de ser en color i s’han de presentar en format jpg. en un CD i en còpia en paper fotogràfic (mínim 18 x 24 cm) muntades sobre un suport rígid de 40 x 50 cm i un màxim de 5 mm de gruix. En format jpg. han de tenir una resolució mínima de 300 dpi. Les fotografies no podran ser alterades electrònicament ni per cap altre mitjà. No s’admetran fotocòpies ni fotomuntatges i només es permetran mínimes correccions de color i lluminositat.
Obres: Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per autor/a que no hagin guanyat cap premi en altres concursos.
Identificació: Al dors de cada obra s’hi farà constar el títol o lema de l’obra. A banda, i dins d’un sobre tancat, s’adjuntarà la butlleta i el CD. En el sobre ha de constar el mateix títol o lema de l’obra.
Inscripció: La inscripció, totalment gratuïta, també es pot fer al web de l’Ajuntament del Vendrell.
Tramesa: Cal presentar les obres a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell.
Termini d’admissió: Les obres seran admeses fins a les 14 h del 9 de setembre de 2016.
Lliurament de premis: El divendres 16 de setembre de 2016, a les 19.30h, a la sala d’exposicions La Fusteria del Vendrell.
Exposició: La inauguració de l’exposició de les obres es farà en el mateix lloc i data del lliurament de premis. L’exposició restarà oberta fins al 16 d’octubre de 2016.
Jurat: El Jurat, format per persones vinculades a la fotografia, per la regidoria de Cultura, pel Grup Fotogràfic del Vendrell i per un/a dels guanyadors/es de l’edició anterior, estarà facultat per declarar desert qualsevol dels premis i per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. El veredicte serà inapel·lable.
Retorn de les obres no premiades: Les obres no premiades podran ser recollides al Patronat Municipal de Serveis Culturals durant tot el mes de novembre de 2016. Les obres que no hagin estat retirades passat aquest termini quedaran en propietat del Museu Arqueològic del Vendrell.
Premis:
o Primer premi:  350 €
o Segon premi:  250 €
o Tercer premi:  200 €
Els premis estaran sotmesos a les retencions fiscals establertes.
Consideracions generals:
o Els/les concursants hauran de fer una declaració conforme no incorren en causa de prohibició de rebre subvencions i de que estan al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i que, de resultar guanyadors/es d’algun dels premis, autoritzen a l’Ajuntament a obtenir les certificacions telemàtiques corresponents.
o Les obres guanyadores i les no retirades durant el període establert passaran a ser propietat del Museu Arqueològic del Vendrell i s’ingressaran al Fons d’Art de l’Ajuntament del Vendrell, el qual podrà publicar-les, fent sempre menció del nom de l’autor/a.
o No es concedirà més d’un premi per autor/a.
o L’organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no es farà responsable de qualsevol accident que, de manera involuntària, puguin sofrir.
o La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars